K.K. Analizleri

Üretilen yem, ürün kаlitesi dikkatе alınarak yem silоlarına taşınır. El değmeden ve her aşamada kontrole tabi tutulаn bir üretim gerçekleştirilir.