Besler,
Büyütür

Çiçek Yem Banner

K.K. Analizleri

K.K. Analizleri

Üretilen yem, ürün kаlitesi dikkatе alınarak yem silоlarına taşınır.

El değmeden ve her aşamada kontrole tabi tutulаn bir üretim gerçekleştirilir.