Besler,
Büyütür

Çiçek Yem Banner

ATILGAN

BESİ GELİŞTİRME YEMİ

Besiye alınan sığırların, (10-16 aylık yaş arasında) kullanılması önerilir.

FAYDALARI
• Yem geçişlerinde 10-15 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak verilecek diğer yeme geçilmelidir.
• Besiye alınan sığırların besi başlangıç dönemi sonrası ile kesimden önceki son iki aylık dönemine kadar beslenmesinde kullanılır
• Besi sığırlarında işkembe sağlığını korumak için, tüketilen ATILGAN BESİ GELİŞTİRME YEMİ ile birlikte yeterli kaba yem tüketimi sağlanmalıdır.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlayacak gerekli tüm besin maddeleri içerir.
• Hızlı canlı ağırlık artışı ile besi de karlılık sağlar, karkas kalitesi ve randımanı yükseltir.
• Hedeflenen sürede maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.
• Yüksek sindirilebilirliği olan dengeli bir rasyona sahiptir.
• Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.
• Yoğun besiye bağlı sindirim sistemi ve ayak hastalıklarının ortaya çıkmasını engeller.
• Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar.
• Lezzetli iştah acıcı özelliktedir.

KULLANIM ŞEKLİ
• Besi Yemi’ne yeni başlanıyorsa besi sığırları 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
• Besi Yemi besi sığırlarının önünde serbest olarak bulundurulmalı mümkün olmadığı durumlarda günde en az 2 öğün verilmesi tavsiye edilir.
• Besi sığırlarının önünde su serbest olarak bulundurulmalıdır.

ATILGAN BESİ GELİŞTİRME YEMİ İLE ÖRNEK BESLEME PROGRAMINI İNCELEYİNİZ

ATILGAN