Besler,
Büyütür

Çiçek Yem Banner

FAYDA

ÇİÇEK SÜT YEMİ

Orta düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerin doğumdan itibaren laktasyonun her döneminde kullanılabilen süt yemidir.

FAYDALARI

• Dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile hayvanların süt verimi ve kalitesini, genetik yapıları oranında süt üretimi sağlar.
• Lezzetli ve iştah açıcı özeliği ile kuru madde alımını arttırır
• Sağmal ineklerin döl verimini arttırarak damızlık da kalma süresini ve buzağılama sayısını arttırır.
• Doğum sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonların oluşumunun engellenmesinde yardımcı görev alır.

KULLANIM ŞEKLİ
• FAYDA Süt Yemi’ ne yeni başlanıyorsa inekler 1-2 hafta içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
• FAYDA Süt Yemi günde en az 2 öğünde verilmelidir.
• İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
• Günlük verilecek FAYDA Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir.

FAYDA