Besler,
Büyütür

Çiçek Yem Banner

HAS

ÇİÇEK SÜT YEMİ

Orta düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerin süt verimini artırmak üzere formüle edilmiş süt yemidir.

FAYDALARI

• Dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile hayvanların süt verimi ve kalitesini, genetik yapıları oranında arttırarak, işletmenin kazancını arttırır.
• Lezzetli ve iştah açıcı özeliği ile kuru madde alımını arttırır
• Doğum sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonların oluşumunun engellenmesinde yardımcı görev alır
•İçerdiği maya ile rumen pH’ını düzenleyerek kaba ve kesif yemlerden yararlanmayı arttırır.
• Yüksek BY- pass protein, nişasta içeriği ve sağlıklı enerji düzeyi ile beslenmeye bağlı sakin kızgınlık, düzensiz kızgınlık gösterme, döl tutamama problemlerini ortadan kaldırır. Böylelikle ineklerin, damızlıkta kalma yaşını ve buzağılama sayısı arttırarak uzun süreli ekonomik kullanıma imkân sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ
• HAS Süt Yemi ’ne yeni başlanıyorsa inekler 1-2 hafta içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
• HAS Süt Yemi günde en az 2 öğünde verilmelidir.
• İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
• Günlük verilecek HAS Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir.

HAS