Besler,
Büyütür

Çiçek Yem Banner

KONSANTRE

SÜT YEMİ

Yüksek verimli sağmal ineklerin ihtiyaçları olan tüm besin maddelerinin karşılanması ve özellikle beslenmeye bağlı döl tutamama problemlerinin önüne geçilmesi için doğum öncesi yirminci günden başlayarak sağım döneminin ilk yüz gününe kadar kullanılan, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış dengeli besin değerlerine sahip bir süt yemidir

FAYDALARI
• Yüksek By-Pass protein nişasta içeriği ve sağlıklı enerji düzeyi ile beslenmeye bağlı sakin kızgınlık gösterme, döl tutmama problemlerinin ortadan kaldırır. Böylelikle yüksek verimli sağmal ineklerin damızlıkta kalma yaşını ve buzağılama sayısını arttırarak uzun süre ekonomik kullanıma imkân sağlar.
•Yüksek düzeyde vitamin ve organik mineral içeriği ile yüksek verimli sağmal ineklerin döl performansını arttırır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar tırnak deformasyonu ve beslenmeden kaynaklanan topallığa neden olan ayak çürüğünün önlenmesine yardımcı olur ayrıca topallıktan doğan verim kayıplarını önler.
• Doğum sonrası yavru zarının (sonun, eşin tenin) atılmasını kolaylaştırır.
• Yaz aylarında görülen sıcaklık stresini ve olumsuz etkilerini azaltır.
• İneklerin genetik süt verim kabiliyetlerini ortaya çıkartarak toplam sağım döneminde maksimum süt verimi sağlar ve işletme kazancını arttırır.
•Doğum sonrası sağmal ineklerde süt veriminin hızlı artışına karşılık özellikle yaz aylarında kuru madde alımındaki yetersizliğin ineğin vücudunda oluşturmuş olduğu negatif enerji dengesinin ortaya çıkaracağı aşırı kilo kaybını engelleyip vücut kondisyonunun korunmasını sağlayarak vücut direncini arttırır. Böylelikle doğum sonrası metritis ve mastisis problemlerini belirgin bir şekilde azaltır.
• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile doğuma müteakip kuru madde alımını yükseltir kuru madde tüketim yetersizliği sonucu ortaya çıkabilecek metabolik hastalıklarla mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır.
• Her türde kaba ve konsantre hammadde ile güvenli ve yüksek performanslı toplam rasyon kurulumuna uygun formül yapısına sahiptir.
• İçeriğinde hayvan sağlığı ve süt üretimi için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.

KULLANIM ŞEKLİ
• Eğer KONSANTRE SÜT YEMİNE yeni başlanıyorsa veya başka bir süt yeminden geçiş yapılıyorsa inekler 10 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
• KONSANTRE SÜT YEMİ toplam rasyon içerisine katılarak hayvana verilmesi en doğru olanıdır. Bu şekilde verilmiyorsa günde en az 2-3 öğünde verilmelidir
•Yüksek süt verimli sağmal ineklerin doğum öncesi 20. Gününden kullanımına başlayarak sağım döneminin ilk 100 gününe kadar kullanılır.
En iyi sonucu alabilmek için KONSANTRE SÜT YEMİ tek yem kaynağı olarak kullanılmalıdır. İşletme ve rasyon şartları dikkate alındığında diğer süt yemlerine ilave olarakta kullanılabilmektedir.
•Kuru dönemin son haftasına gelindiğinde KONSANTRE SÜT YEMİ hayvan başına günlük 5 kg verilir.
•Hayvan başına günlük verilecek KONSANTRE SÜT YEM miktarı ineğin canlı ağırlığına süt verimine sütün içeriğine verilen kaba ve konsantre yemin miktarına ve kalitesin göre değişim göstermektedir.

KONSANTRE