Besler,
Büyütür

Çiçek Yem Banner

MISIR / ARPA

FLAKES YEMİ

Mısır, arpa flakes ,danenin özel olarak dizayn edilmiş buhar kazanlarında pişirilmesi ve ardından özel bir prosesten geçirilerek işlenmesi sonucu elde edilen içeriği garanti edilmiş bir üründür.

ÖZELLİKLERİ
• Sindirimde sağlanan %8-12 oranında artış ile aynı miktarda tüketilmesinde karşın, işlenmememiş tahıllara oranla daha yüksek oranda enerji, dolayısıyla performans artışı saglanır.
• Özel işlem görmüş mısır ve arpa flakes sahip oldukları lezzet ve kokuları ile kuru madde tüketimini arttırarak verimde artış sağlanır.
•Erken laktasyonda gereksinim duyulan yüksek enerji ihtiyacını en ekonomik şekilde karşılar.
• Süt proteininde ve veriminde i % 5-6 ya varan artış sağlanır.
•Flakes ürünleri kullanımı ile sağmallarımızda döl verimi ve ayak hastalıklarında iyileşme görülür.
•Besiye alınan sığırlarda asidoz, timpanı, dışkıda sindirilmemiş yem görünümü vb. Metabolik rahatsızlıklarda azalma görülmekdedir.
•Uygulanan proses sayesinde işlenmemiş tahıllarda görülebilen yabancı madde, küf, toksin vb. Tüm zararlı maddeler flakes ürünlerde elimine edilmektedir.

MISIR / ARPA