Besler,
Büyütür

Çiçek Yem Banner

NESİL

BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

NESİL Buzağı Büyütme Yemi, erkek buzağıları iyi bir besi materyali olarak geliştirirken, uygun besleme programı ile sürünün geleceğini oluşturan sağlıklı ve yüksek verimli damızlık düvelerin elde edilmesini sağlar. 
FAYDALARI

•Buzağılar sütten kesildiklerinde işkembeleri henüz fazla miktarda yem tüketebilecek kapasitede değildir bu nedenle sindirilebilirliği yüksek ve kaliteli yemle beslenmelidir
•Sütten kesimden sonra iyi kaliteli yonca kuru otu az miktarda buzağıların önüne konmaya başlanır. Kuru ot miktarı yavaş yavaş artırılarak 15-20 günde serbest olarak yedirilmelidir. Aksi halde buzağı aşırı yonca tüketerek konsantre yemi azaltır ve gelişmesinde bir gerileme ya da duraklama oluşur.
•Sütten kesimden 6 aylık yaşa kadar buzağıların beslenmesinde mutlaka kaliteli kaba yem kullanılmalıdır. Aksi halde hayvanlarda karın sarkıklığı, gelişme geriliği ve beslenme yetersizlikleri ortaya çıkar.
•Buzağıların beslenmesinde 4 aylık yaşa kadar kesinlikle taze yeşil ot, silaj ve posalar kullanılmamalıdır. NESİL Buzağı Büyütme Yemi, erkek buzağıları iyi bir besi materyali olarak geliştirirken, uygun besleme programı ile sürünün geleceğini oluşturan sağlıklı ve yüksek verimli damızlık düvelerin elde edilmesini sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ
• İlk 60 gün süresince BENEKLİ Buzağı Başlangıç Yemi ile beslenmiş dişi ve erkek buzağılar 6. ayın sonuna kadar NESİL Buzağı Büyütme Yemi ile beslenmelidir.
• BENEKLİ Buzağı Başlangıç Yemi’nden Buzağı Büyütme Yemi’ne geçişi 7-10 gün içinde yavaş yavaş yapılmalıdır.
• Buzağı Büyütme Yemi günlük olarak verilmelidir.

NESİL