Besler,
Büyütür

Çiçek Yem Banner

OLGUN

BESİ YEMİ

• Damızlık tokluların 4. Aydan itibaren, besiye alınan toklularda ise besi başlangıcından besi sonuna kadar ki dönem beslenmesinde kullanılır.

• Yem geçişlerinde 10-15 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak verilecek diğer yeme geçilmelidir

• Tokluların önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır.

• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar. • Sağlıklı bir işkembe gelişimi sağlayarak yemden yararlanmayı arttırır.

• OLGUN BESİ YEMİ (TOKLU BESİ YEMİ) İçeriğinde ilave katkılar sayesinde idrar taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

• Mera beslenmesi yapılıyorsa hayvanlar meraya çıkarılmadan önce mutlaka bir miktar yem ve kuru ot ile beslenmelidir. • Lezzetli iştah acıcı formu sayesinde sevilerek tüketilir.

• Uygulanan proses sayesinde işlenmemiş tahıllarda görülebilen yabancı madde küf toksin oluşumu gibi durumların önüne geçilmiş olur.

• Sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.

• İdeal enerji protein ve vitamin mineral içeriği olan dengeli bir rasyona sahiptir.

• İyi bir semirme ve düşük yağlı yüksek kaliteli karkas eti sağlar.

•Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.

•Yoğun besiye bağlı sindirim sistemi ve metabolizma hastalıklarının ortaya çıkmasına engel olur.

•İdrar yolu taşı oluşumunu önlemede etkilidir.

OLGUN