Besler,
Büyütür

Çiçek Yem Banner

SANCAK

ÇİÇEK SÜT YEMİ

SANCAK ÇİÇEK SÜT YEMİ

Orta ve yüksek düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerin süt verimini artırmak üzere formüle edilmiş süt yemidir.

FAYDALARI

• Dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile hayvanların süt verimi ve kalitesini, genetik yapıları oranında arttırarak, işletmenin kazancını arttırır.
• Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek hazırlanmıştır. Yüksek oranda nişasta içeriği ile laktasyon başında yüksek enerji ihtiyacını karşılayarak aşırı zayıflamayı engeller.
• İçerdiği maya ile rumen pH’ını düzenleyerek kaba ve kesif yemlerden yararlanmayı arttırır.
• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuru madde alımında artış sağlayarak, doğum sonrasında ortaya çıkabilecek metabolik hastalıklarla mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır.
• Yüksek By -pass protein, nişasta içeriği ve sağlıklı enerji düzeyi ile beslenmeye bağlı sakin kızgınlık, düzensiz kızgınlık gösterme, döl tutmama problemlerini ortadan kaldırır. Böylelikle ineklerin, damızlıkta kalma yaşını ve buzağılama sayısı arttırarak uzun süreli ekonomik kullanıma imkân sağlar

KULLANIM ŞEKLİ
• SANCAK Süt Yemi ’ne yeni başlanıyorsa inekler 1-2 hafta içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
• SANCAK Süt Yemi günde en az 2 öğünde verilmelidir.
• İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
• Günlük verilecek SANCAK Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir.

SANCAK