Besler,
Büyütür

Çiçek Yem Banner

VİZYON

BESİ BAŞLANGIÇ YEMİ

Buzağılık dönemine tamamlamamış erkek danaların besi süresinin ilk 4 aylık döneminde (6-10 aylık yaş arasında) kullanılması önerilir.
FAYDALARI
• Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek hazırlanmıştır.
• Enerji, protein, vitamin ve mineraller besi sığırlarının son dönemdeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
• Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak kaliteli kaba yem ve dane yemler (arpa, buğday vb.) ile kullanıldığında et veriminde ve kalitesinde kısa sürede fark edilebilir artış sağlar.
• İçerdiği özel katkı maddeleri sayesinde mermerleşme ve yüksek karkas randımanı sağlar.
• Ayak hastalıkları, gaz oluşumu ve asidoz gibi sağlık problemlerini en aza indirir.

KULLANIM ŞEKLİ
• Besi Yemi’ne yeni başlanıyorsa besi sığırları 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
• Besi Yemi besi sığırlarının önünde serbest olarak bulundurulmalı mümkün olmadığı durumlarda günde en az 2 öğün verilmesi tavsiye edilir.
• Besi sığırlarının önünde su serbest olarak bulundurulmalıdır.

VİZYON