Besi Yemi
Besin Madde Değerleri
Kuru Madde(%)
Ham Protein(%)
Nişasta
Ham Selüloz(%)
Ham Yağ(%)
Ham Kül(%)
Sodyum(%)
Kalsiyum(%)
Fosfor(%)
Vitamin A(UI/KG)
Vitamin D3(UI/KG)
Vitamin E(MG/KG)
En az
En az
En az
En fazla
En fazla
En fazla
En az En fazla
En az En fazla
En az
En az
En az
En az
88
14
32
8
6
9
0,40-0,60
1-1,5
0,6-0,8
15000
3000
30
Tanımı
% 14 Ham Protein 2700 kcal metabolik enerji içeren besi hayvanının maksimum canlı ağırlık kazanmak için zengin besin maddeleriyle hazırlanmış vitamin ve mineralce dengelenmiş besi bitiş yemidir.
Kullanım
- Besiye alınan sığırların beslenmesinde kullanılan tamamlayıcı yemdir.
- Günlük verilecek başlangıç sığır besi yemi miktarı besi sığırlarının fizyolojik durumuna, kaba yemlerin çesidine miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir.
- Günlük verilecek besi başlangıç yemi en az 3-4 öğünde verilmelidir.
- Besi bitiş yeminin kullanımına yeni başlanıyorsa besi sığırları 10 gün içerisinde kademeli olarak alıştırılarak verilmelidir.
- Besi hayvanlarımızın önünde 24 saat temiz ve taze su bulundurmalıyız.
- Bu Yem hedef hayvanların dışındaki hayvanlara yedirilemez.
Özellikleri ve Faydaları
- Sindirilebilirliği yüksek olup enerji protein vitamin mineralce zengin ve dengelenmiş olmasından dolayı hayvanlarımızın süt verimini ve kalitesini en iyi seviyeye getirerek laktasyon dönemi boyunca yüksek seviyede süt üretmesini sağlar.
- Yüksek sindirilebilirlige sahip yapısından dolayı yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı çok iyi olan bir besi bitiş yemidir.
- Yemin nişasta içeriğinin yüksek seviyede olması ve rumende hızlı ve yavaş çözülebilen nişasta içeriği bakımından denğelenmiş olup yemin enerjisinin hayvan tarafından daha etkili ve faydalı kullanabilmesi sayesinde karkas randımanının çok iyi olmasından dolayı maksimum kar etmenizi sağlar.
- Lezzetli ve iştah açıcı olmasından dolayı özellikle doğumdan sonra hayvanın kuru madde tüketimini destekleyerek besin madde ihtiyaçlarını tam olarak karşılamasını sağlar.
- Etin görünüm ve kimyasal yapısını desteklemesiyle kaliteli et üretimi yapmanıza imkan sağlar.
- Hayvanlarımızın karkas randımanını arttırarak daha karlı bir besicilik yapmanıza olanak sağlar.
- Toz ve Pelet Formunda üretilmektedir.