Süt Yemi 20
Besin Madde Değerleri
Kuru Madde(%)
Ham Protein(%)
Nişasta
Ham Selüloz(%)
Ham Yağ(%)
Ham Kül(%)
Sodyum(%)
Kalsiyum(%)
Fosfor(%)
Vitamin A(UI/KG)
Vitamin D3(UI/KG)
Vitamin E(MG/KG)
En az
En az
En az
En fazla
En fazla
En fazla
En az En fazla
En az En fazla
En az
En az
En az
En az
88
20
23
10
6
9
0,40-0,60
1-1,5
0,6-0,8
15000
3000
30
Tanımı
% 20 Ham Protein 2700 kcal metabolik enerji içeren orta düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerin bütün laktasyon boyunca kullanabileceğiniz süt verimini arttıran lezzetli, vitamin ve mineralce dengelenmiş süt yemidir.
Kullanım
- Sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılan tamamlayıcı yemdir.
- Sağım dönemindeki süt sığırlarına verilebilecek günlük tamamlayıcı sığır süt yemi-20 miktarı, hayvana verilebilecek kaba yemin miktarına çeşidine, kalitesine, ineğin fizyolojik durumu ile günlük süt verimine göre değişmektedir.
- Günlük verilecek sığır süt yemi-20 en az 3-4 öğünde verilmelidir.
- Eğer süt 20 yemine yeni başlanıyorsa yada başka bir süt yeminden geçiş yapılıyorsa sağmal ineklere 10 gün içerisinde kademeli olarak alıştırılarak verilmelidir.
- Bu Yem hedef hayvanların dışındaki hayvanlara yedirilemez.
Özellikleri ve Faydaları
- Sindirilebilirliği yüksek olup enerji protein vitamin mineralce zengin ve dengelenmiş olmasından dolayı hayvanlarımızın süt verimini ve kalitesini en iyi seviyeye getirerek laktasyon dönemi boyunca yüksek seviyede süt üretmesini sağlar.
- Hububat kullanımının yeteri kadar olmasından dolayı nişasta içeriğinin yüksek seviyede olması ve yemin enerjisinin hayvan tarafından etkili ve faydalı kullanabilmesi sayesinde kızgınlık göstermeme, döl tutmama gibi sorunların önlenmesini sağlar.
- Lezzetli ve iştah açıcı olmasından dolayı özellikle doğumdan sonra hayvanın kuru madde tüketimini destekleyerek besin madde ihtiyaçlarını tam olarak karşılamasını sağlar.
- Sütün proteini ve kuru maddesinde artış sağlıyarak kaliteli süt üretimi yapmanıza imkan sağlar.
- Hayvanlarımızın döl verimini arttırarak daha karlı bir hayvancılık yapmanıza olanak sağlar.
- Toz ve Pelet Formunda üretilmektedir.
- Doğum sonrası erken süt verim dönemindeki süt sığırların enerji açığını kapatır.
- Enerji ve protein bakımından zengindir.Vitamin ve Mineral Bakımından Dengelidir.